Opnieuw inrichten Kanaalweg

De gemeente gaat in het najaar van 2022 een deel van de Kanaalweg opnieuw inrichten. Het gaat om het deel tussen de Sint Sebastiaansbrug en de Oostpoortbrug. Veel fietsers en voetgangers gebruiken dit stuk weg. De gemeente heeft deze fietsroute dan ook aangemerkt als hoofdroute. Dit betekent dat we de weg nog aantrekkelijker willen maken voor fietsers.

Wat gaat er gebeuren?

Met de nieuwe inrichting zorgen we voor:

 • Veilige fietsverbinding. Er rijden weinig auto's op de Kanaalweg. Fietsers krijgen daarom meer ruimte.
 • Extra voetpad aan de zuidzijde van de Kanaalweg. Dit is aan de kant van de bebouwing.
 • Opnieuw bestraten en vergroenen van parkeerplaatsen
 • Logische aansluiting op de aanlegsteiger van de Botanische Tuin Delft

Meer eenheid langs de oever

De Kanaalweg is onderdeel van de oostelijke oever van de Schie. Deze oever loopt van de grens met Rijswijk tot de Scheepsmakerij. De oever vormt op dit moment geen eenheid. Daarom wil de gemeente de hele oever opnieuw inrichten. Met een voetpad en een rij platanen langs het water. En daarnaast een fietspad of parkeerplaatsen. Het werk aan de Kanaalweg is hierin een eerste stap.

Ontwerp

De Kanaalweg wordt een fietsstraat. Er is namelijk niet genoeg ruimte voor een vrijliggend fietspad. En op de Kanaalweg is toch al weinig autoverkeer. De fietsstraat zal bestaan uit:

 • 2 stroken klinkers van 50 cm in de randen
 • 2 stroken asfalt van 1,70 meter
 • Strook klinkers van 60 cm in het midden

In het aangepaste ontwerp voor de Kanaalweg ziet u de nieuwe inrichting.

Reacties van bewoners

Op 8 november 2021 was er een bewonersavond. Hier konden omwonenden hun reactie geven op het eerste ontwerp voor de Kanaalweg. De gemeente heeft een aantal reacties meegenomen in het aanpassen van het ontwerp. Deze reacties gingen over:

 • Huidige speeltuintje benoemen op de tekening
 • Actuele kadastrale grenzen
 • Vrijwel overal nieuwe straatstenen
 • Stenen gebruiken die water doorlaten (waar dat kan)
 • Logische nieuwe plaatsen voor lantaarnpalen
 • Goede en veilige aansluitingen op alle inritten en wegen

Was u bij de bijeenkomst van 8 november? En wilt u weten wat de gemeente met uw reactie heeft gedaan? Stuur een mail naar realisatie@delft.nl.

Hoe gaat het verder?

De gemeente voert de komende maanden diverse onderzoeken uit. En werkt het ontwerp nog verder uit. Daarna zoekt de gemeente een aannemer. Het werk begint in het najaar van 2022.

Uw mening
Uw mening