Rotonde Schoemakerstraat

Op de kruising van de Schoemakerstraat met de Stieltjesweg en de De Booijstraat komt een rotonde. Deze rotonde zorgt ervoor dat bewoners van de Schoemaker Plantage goed hun buurt uit kunnen rijden. 

Waarom een rotonde?

Door een rotonde kan het verkeer uit alle richtingen makkelijker invoegen. Zo ontstaat minder vertraging voor auto’s die vanuit de Stieltjesweg of de De Booijstraat komen. Ook is een rotonde veiliger dan een kruising. Verkeer rijdt er langzamer, ook bij weinig verkeer.

Tekening

Op de tekening ziet u hoe de rotonde er straks uit komt te zien.

Meer ruimte

Een rotonde neemt meer ruimte in dan een kruising. Daarom past de gemeente ook de omgeving van de huidige kruising aan. Bij de vier hoeken met de Stieltjesweg en de De Booijstraat komt meer ruimte. Die is nodig voor de nieuwe voet- en fietspaden. De gemeente maakt de ruimte door hier alvast grond neer te leggen.

Fietsen in 2 richtingen

Op de rotonde rijden fietsers straks in 2 richtingen. Dat is nu ook al zo op de fietspaden aan beide zijden van de Schoemakerstraat. De aansluiting op de fietspaden blijft dan logisch. En het voorkomt dat fietsers toch tegen het verkeer in gaan fietsen.

Evenveel water en bomen

Bij de brug van de Stieltjesweg zit een betonnen damwand langs het water. De gemeente haalt deze damwand weg. En dempt hier ook een stukje van de sloot. De rest van de sloot wordt
breder. Zo blijft er evenveel water. De nieuwe sloot krijgt een natuurvriendelijke oever. Dieren kunnen zo makkelijk het water in en uit.

Om de rotonde te kunnen maken, moet de gemeente helaas 3 bomen kappen. De bomen staan op plekken die het zicht wegnemen voor fietsers. Dat is gevaarlijk. Er komen 3 nieuwe bomen als de rotonde af is.

Wanneer?

Het werk gebeurt in 3 fases.

Fase 1 29 november -
24 december 2021
Aanvullen grond bij de hoeken
Weghalen damwand
Fase 2 Januari - maart 2022 Verplaatsen kabels en leidingen
Fase 3 April - augustus 2022 Afmaken rotonde

BAM Infra voert het werk in de 1e fase uit. Zij werken op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur.

Schoemakerstraat blijft open

De Schoemakerstraat blijft tijdens het werk open. Het kan zijn dat er tijdelijk maar 1 rijstrook beschikbaar is. Dan moet u even wachten tot het verkeer uit de andere richting voorbij is gereden. Verkeersregelaars zorgen ervoor dat dit veilig gebeurt.

Uw mening
Uw mening