Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Schieoevers Noord (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) gaat over het bedrijventerrein Schieoevers Noord. De komende jaren verandert dit bedrijventerrein in een gemengd gebied voor werken, wonen en recreatie.

Het nieuwe bestemmingsplan gaat over de eerste twee deelplannen: Kabeldistrict en Nieuwe Haven. Daarnaast vervangt het bestemmingsplan de bestaande geluidzone voor nieuwe geluidregels. Deze regels gelden voor bestaande bedrijven en nieuwe bedrijven, woningen en andere functies.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

In het kader van het bestemmingsplan moeten voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen plus 1 bestaande woning binnen de ontwikkellocaties (Kabeldistrict en Nieuwe Haven) hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder worden vastgesteld. Deze hogere waarden zijn opgenomen in de planregels van het ontwerpbestemmingsplan.

Daarnaast komt voor de bestaande woning Rotterdamseweg 189 een separaat ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage te liggen, tegelijkertijd met het bestemmingsplan. Op dit besluit kunt u een reactie geven.

Concept beleidsregels Geluid Schieoevers Noord

Voor een aantal regels in het bestemmingsplan over geluid heeft de gemeente aanvullende voorwaarden opgesteld in de vorm van beleidsregels. Het college heeft deze beleidsregels nog niet definitief vastgesteld. En de beleidsregels maken ook geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. U kunt de beleidsregels ter informatie (compleet beeld samen met bestemmingsplanregels) inzien.

Video

Uw mening
Uw mening