Vernieuwen Bomenwijk

In 2008 is Vestia gestart met het vernieuwen van de Bomenwijk. Door financiële problemen bij Vestia kwam het project halverwege stil te liggen. De problemen zijn inmiddels voorbij. Vestia gaat de komende jaren dan ook verder met het vernieuwen van de buurt.

Nieuwe woningen

Vestia gaat in totaal 190 woningen slopen. Daar komen ongeveer 179 nieuwe woningen voor terug. Deze zullen voor 45% bestaan uit sociale huurwoningen en voor 55% uit woningen in de vrije huursector. De nieuwe woningen zijn allemaal gasloos en hebben energielabel A+.

Wanneer?

Het is nog niet bekend wanneer Vestia start met de werkzaamheden. Bewoners van de te slopen woningen krijgen eerst een nieuw huis.

Informatie

Bewoners van de Bomenwijk hebben van Vestia een brief ontvangen. Meer informatie over het vernieuwen van de Bomenwijk vindt u op de website van Vestia.

Woonvisie

Het vernieuwen van de Bomenwijk sluit aan op de woonvisie van de gemeente. Hierin staat dat er meer sociale en middeldure huurwoningen moeten komen voor alleenstaanden, gezinnen, 55-plussers en jonge starters.

Uw mening
Uw mening