Vernieuwen Bomenwijk

Stedelink (voorheen Vestia) startte in 2021 met de sloop van 190 woningen in de Bomenwijk. Voor de gesloopte woningen bouwt Stedelink 147 nieuwe woningen terug. Ongeveer 45% sociale en 55% vrije sector huurwoningen. De nieuwe woningen zijn zonder gas en hebben energielabel A+.

Aan het einde van de Tweemolentjeskade bouwt een andere partij woningen. Dit is tussen de Meidoornlaan en de Wilgenlaan. Het is nog niet bekend hoe dit plan eruit zal zien.

Opnieuw inrichten

De nieuwbouw van Stedelink in de Bomenwijk is bijna klaar. De gemeente gaat de straten in de buurt nu opnieuw inrichten. Aannemingsbedrijf Verboon voert het werk uit. Zij zijn in september 2022 hiermee begonnen. Alle straten met nieuwbouw komen aan de beurt. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 is het werk klaar.

Wanneer?

Hieronder ziet u waar en wanneer het werk plaatsvindt. Bewoners krijgen een brief van de aannemer als het werk in hun straat begint.

Straat Periode
Lijsterbeslaan (tussen Lindelaan en Esdoornlaan) Week 36 t/m week 44
Prunuslaan (tussen Lindelaan en Esdoornlaan) Week 38 t/m week 44
Meidoornlaan (tussen Lindelaan en Esdoornlaan) Week 42 t/m week 49

Meer groen

Er komt meer groen in de buurt. Meer bomen, maar ook groen onder de bomen (boomspiegels). Dit extra groen hoort bij de maatregelen die de gemeente neemt om veranderingen in het klimaat op te vangen. Meer planten zorgen voor minder stenen in de stad. Zo kan regenwater makkelijker in de grond zakken. En wordt het in de zomer minder warm.

Parkeerplaatsen en containers

In de stoepen komen nieuwe tegels. Alle parkeerplaatsen blijven. Ze verschuiven soms een beetje om een extra boom te kunnen planten. Op sommige plekken komen extra parkeerplaatsen.

Ook komen er op een aantal plekken extra ondergrondse afvalcontainers. In 2022 is namelijk het nieuwe inzamelen in de Bomenwijk gestart. Op de hoek Prunuslaan en Lindelaan komt nog een papiercontainer. Wanneer is nog niet bekend. Aan de Wilgenlaan komen bij de bestaande containers 2 extra extra ondergrondse containers. Dit gebeurt in 2023 als de nieuwbouw klaar is.

Bewoners dachten mee

De bewoners van de Bomenwijk dachten mee met het ontwerp voor de nieuwe buitenruimte van de Bomenwijk. Het ging om onderwerpen als meer groen, spelen, de inrichting van de weg en het inzamelen van afval. De uitwerking van het nieuwe buurtpark aan de Meidoornlaan en Lindelaan volgt als de nieuwbouw af is. Dan kunnen ook de nieuwe bewoners meedenken over het park.

Informatie

Alle bewoners van de Bomenwijk krijgen elk kwartaal een nieuwsbrief. De nieuwsbrieven staan ook op de website van Stedelink. De bewoners krijgen ook een brief zodra het werk bij hen voor de deur plaatsvindt. In deze brief staat informatie over de planning. Ook staat er een contactpersoon in voor het stellen van vragen over de uitvoering.

Vragen

Vragen over sloop en nieuwbouw Neem contact op met Stedelink
Vragen over werk op straat Stel uw vraag via het contactformulier.
Of bel 14015.

Woonvisie

Het vernieuwen van de Bomenwijk sluit aan op de woonvisie van de gemeente. Hierin staat dat er meer sociale en middeldure huurwoningen moeten komen.