Welstandseisen airco-units

Een airco-unit op een plat dak, of aan een niet naar het openbare gebied gekeerde zij- of achtergevel, moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Een airco-unit aan de gevel is alleen toegestaan bij gebouwen tot 3 lagen hoog.
  • De oppervlakte van de voorkant van een airco-unit aan de gevel is maximaal 0,75 m² en steekt maximaal 0,4 meter uit.
  • Een airco-unit bij een plat dak is maximaal 0,6 meter hoog en heeft een oppervlakte van maximaal 2 m².
  • De afstand van de airco-unit tot aan de dakrand is minimaal 1,4 maal de hoogte van de airco-unit. 

Afwijken van de eisen

Wilt u voor uw airco-unit afwijken van deze eisen? Dan heeft u positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Uw mening
Uw mening