Welstandseisen antennes

Welstandseisen voor antennes mobiele telecommunicatie:

  • Een techniekkast met de bijbehorende bevestigingsconstructie is alleen toegestaan op een plat dak en wordt niet zichtbaar vanaf de openbare weg geplaatst.
  • Antennedragers en antenne-installaties moet u minimaal 3 meter afstand van de voor- en zijgevel plaatsen.

Afwijken van de eisen

Wilt u voor uw antenne afwijken van deze eisen? Dan heeft u positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Uw mening
Uw mening