Welstandseisen zonwering

Zonweringen zijn voorzieningen zoals markiezen of uitvalschermen om een gebouw te beschermen tegen zonlicht en warmte. Deze sneltoetscriteria gelden voor alle verdiepingslagen van voorgevels en naar een openbaar gebied gekeerde zijgevels, met uitzondering van monumenten en beschermde stadsgezichten. Daar gelden de sneltoetscriteria alleen voor de begane grond en niet voor de boven gelegen verdiepingen.

Sneltoetscriteria 

  • De zonwering moet in- en uitklapbaar zijn.
  • Reclame op de zonwering moet voldoen aan de eisen voor gevelreclame.
  • De zonwering mag niet meer dan 1 pand overspannen. De individuele panden moeten herkenbaar blijven.
  • U moet de zonwering per raam of winkelpui aanbrengen. De zonwering mag de constructie van raam- of deuropeningen niet doorsnijden en niet voor muurdammen langs worden aangebracht.
  • Eventuele zijarmen van de markiezen moet u direct aansluitend op of langs het kozijn aanbrengen. Zonwering die op kozijnen is aangebracht moet de vorm van het kozijn volgen, ook bij rondvensters.
  • De zonwering mag u niet aan de luifel bevestigen.
  • De onderkant van de zonwering mag niet lager hangen dan 2,20 meter boven het straatniveau.
  • De zonwering mag niet verder uitsteken dan het terras of 2 meter uit de gevel. De afstand tot de rijweg moet minstens 1 meter zijn.
  • De kleur van het doek moet overeenstemmen met de kleuren van de bestaande gevel.

Afwijken van de eisen

Wilt u voor uw zonwering afwijken van deze eisen? Dan heeft u hiervoor een positief advies nodig van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit. 

Uw mening
Uw mening