Melding openbaar groen en bladeren

Ziet u iets in het openbaar groen dat niet in orde is? Meld het de gemeente.

Beschrijving

U kunt ook bellen naar 14015.

Planning voor maaien

  • Zichthoeken maaien: In mei en september
  • Bollenloof maaien: in mei-juni
  • Bermen maaien: in augustus

Delft heeft een aantal natuurvriendelijke oevers. Dit is het groen tot ongeveer 1 meter van de waterkant. Deze oevers worden 1 á 2 keer per jaar gemaaid, in de zomer en in oktober. De zogenaamde ruwe bermen worden 1 keer per jaar, in de zomer, onderhouden.

Vallende bladeren

De gemeente probeert de stad zoveel mogelijk bladvrij te houden. In de herfst zet de gemeente extra in op plaatsen waar veel blad valt, zoals straten met platanen. Daarnaast gebruikt de gemeente in november grote bladzuigers om de stad in één keer te ontdoen van grote hoeveelheden blad.

Wat kunt u zelf doen?

Omdat de bladeren vaak in korte tijd vallen, lukt het de gemeente niet om overal tegelijk het blad op te ruimen. U kunt de gemeente helpen door zelf bladeren van de straat te verwijderen. Het blad kunt u kwijt in de groene container.

Kolken en putten 

Kolken en putten kunnen verstopt raken door bladeren die langs de kant van de weg liggen. Hierdoor kan het regenwater niet wegstromen. Ziet u een kolk of put die door bladeren verstopt raakt? Probeer dan met een bezem het blad opzij te vegen. Zorg ervoor dat hierbij geen bladeren in de kolk of put komen. 

Meldingen

Op meldingen over vallend blad kan de gemeente niet apart ingaan. Het opruimen van de bladeren gebeurt namelijk volgens een vaste planning.