Aanwijzing en bescherming

Een monument dat op de monumentenlijst staat is juridisch beschermd. Dit betekent dat u voor het veranderen of verbouwen altijd een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit geldt voor zowel voor veranderingen aan de binnenkant als de buitenkant. Daarnaast kunt u als eigenaar van een monument specifieke financieringsmogelijkheden aanvragen.

Aanwijzen en bescherming

De gemeente of het rijk kunnen gebouwen en objecten zoals bruggen en hekwerken aanwijzen als beschermd monument. Deze krijgen dan een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst. Om aangewezen te worden moet een bouwwerk belangrijk zijn vanwege de:

  • schoonheid
  • betekenis voor de wetenschap
  • cultuurhistorische waarde

Regelmatig vinden inventarisaties plaats van objecten voor de monumentenlijst. Daarna adviseert de commissie voor Welstand en Monumenten welke objecten voor bescherming worden voorgedragen. Gemeente of het rijk besluiten pas over de aanwijzing zodra belanghebbenden hun mening kenbaar hebben kunnen maken. Dit gebeurt in informatieve bijeenkomsten.

Uw mening
Uw mening