Binnenstad

De historische binnenstad is vanwege de vele karakteristieke grachten en monumentale panden aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht.

Structuur 

Al in de 13e en 14e eeuw ontstond de stedenbouwkundige structuur met grachten, straten en het centrale marktplein. Deze structuur heeft sindsdien maar relatief kleine veranderingen ondergaan. Zelfs de perceelindeling is sinds de Middeleeuwen voor een belangrijk deel in tact gebleven.

Beschermd stadsgezicht

Dankzij de historische structuur van grachten en eeuwenoude panden is de binnenstad in 1976 door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. Zie de plattegrond voor de ligging van het beschermde stadsgezicht. Hier kunt u ook nagaan of een gebouw binnen het beschermde stadsgezicht valt.

Omgevingsvergunning

Bent u eigenaar van een pand in het beschermde stadsgezicht? Dan heeft u vanwege de beschermde status meestal een omgevingsvergunning nodig als u wijzigingen aan de buitenkant van uw pand wilt aanbrengen. Dit geldt ook voor panden die geen gemeentelijk of rijksmonument zijn.

Zie ook

Uw mening
Uw mening