Lening stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing

Voor werkzaamheden rond stedelijke vernieuwing kunt u een lening bij het Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing Delft aanvragen. Dit is een lokaal fonds met leningen tegen een lage rente.

Beschrijving

De lening vraagt u aan bij de gemeente, maar sluit u af bij het SVn. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een toewijzingsbrief. Ook ontvangt u een tweede aanvraagformulier waarmee u bij het SVn een lening kunt afsluiten.

Waarvoor mogelijk?

Projecten die voor een lening in aanmerking komen, moeten het sociale klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Bijvoorbeeld bouwprojecten die wonen en zorg combineren of voorzieningen en projecten die bijdragen aan meer variatie in de woningvoorraad.

Voor wie?

De lening is vooral bedoeld voor collectieven. Dit zijn particulieren die zich verenigen in bijvoorbeeld een stichting, vereniging of coöperatie. 

Kosten

Er zijn geen kosten.