Lening stimuleringsfonds stedelijke vernieuwing

Voor werkzaamheden rond stedelijke vernieuwing kunt u een lening bij het Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing Delft aanvragen. Dit is een lokaal fonds voor leningen met lage rente.

Beschrijving

De lening vraagt u aan bij de gemeente, maar sluit u af bij het SVn. Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan krijgt u een toewijzingsbrief. En ook een tweede aanvraagformulier waarmee u bij het SVn een lening kunt afsluiten.

Waarvoor mogelijk?

Projecten moeten het sociale klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Bijvoorbeeld bouwprojecten die wonen en zorg combineren. Of voorzieningen en projecten die bijdragen aan meer variatie van de woningvoorraad.

Voor wie?

De lening is vooral voor particulieren die zich verenigen in een collectief. Zoals een stichting, vereniging of coöperatie.

Beschikbaar budget

Voor 2022 is er voor de lening uit het stimuleringsfonds € 400.000 beschikbaar. Is het geld op? Dan kunt u geen lening meer krijgen.

Kosten

Er zijn geen kosten.