Kleuradvies

Delft heeft een eigen kleurenwaaier. Deze waaier is gemaakt door het stadslab Kleuren van Delft. Doel van het stadslab was oude vergeten kleuren tot leven te brengen, een grotere diversiteit in kleurgebruik te stimuleren en een samenhangend kleurbeeld tot stand te brengen van panden die zich in elkaars nabijheid bevinden. Meer informatie hierover vindt u op Kleurenvandelft.nl.

60 kleuren

De Delftse kleurenwaaier bestaat uit 60 kleuren. Om het voor eigenaren van monumenten en ook van andere panden in de binnenstad Delft inzichtelijker te maken hoe de kleurenwaaier te gebruiken is, heeft de afdeling Monumenten van de gemeente Delft een overzicht van de toepassingsmogelijkheden gemaakt. De lijst van 60 kleuren is uitgebreid met enkele andere kleuren die veel bij monumenten worden gebruikt. 

Toepassing kleurenwaaier

In het overzicht van de toepassing van de Kleuren van Delft kunt u zien welke kleur voor welk onderdeel van een gebouw te gebruiken is. Het is echter niet zo dat het schema automatisch leidt tot een kleurenvoorstel voor een pand. Er zal altijd moeten worden gekeken naar de combinatie van de kleuren van de verschillende gebouwonderdelen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de afdeling Monumenten:  monumenten@delft.nl.