Nieuwe Erfgoednota

De gemeente werkt aan een nieuwe Erfgoednota. Hierin staat hoe de gemeente de komende 10 jaar omgaat met de archeologische waarden en de monumenten in de stad. De nieuwe nota richt zich vooral op het behouden, delen en voor iedereen beleefbaar maken van het erfgoed.

Waarom een nieuwe nota?

De Erfgoednota benadrukt het belang van cultuurhistorie in de stad. De gemeente kan met de nieuwe nota:

  • monumenten en archeologische vindplaatsen goed blijven beschermen
  • onderzoek naar erfgoed blijven doen om het verhaal van de stad steeds verder in te vullen
  • met partners binnen en buiten de stad samen het erfgoed onderhouden en beheren

Meedenken

Via een vragenlijst hebben inwoners meegedacht over de nieuwe Erfgoednota. Dit kon van april tot en met juni 2019. Uit de vragenlijst blijkt van inwoners van Delft trots zijn op de stad en haar rijke historie. De combinatie van historie en innovatie bepalen het karakter van de stad. Ook vinden zij het belangrijk om het erfgoed te beschermen, te behouden en te delen met volgende generaties.

Rapport inzien?

Wilt u het uitgebreid rapport over de vragenlijst inzien? Mail naar onserfgoed@delft.nl. De gemeente stuurt het rapport dan naar u op.

Uw mening
Uw mening