Deelscooters

Veelgestelde vragen over de komst van deelscooters in Delft

Waarom zijn er deelscooters in Delft?

Felyx en GO Sharing bieden in Delft elektrische deelscooters aan. Beide aanbieders zijn ook actief in Den Haag en Rotterdam. GO Sharing is ook actief in Lansingerland, Schiedam, Vlaardingen en Hoek van Holland. Zij hebben plannen om in omliggende gemeenten uit te breiden. Hierdoor kunt u met een deelscooter ook binnen de regio reizen.

In de coronacrisis ziet de gemeente Delft voordelen in de elektrische deelscooter voor het reizen in de regio. Niet iedereen reist namelijk meer even graag met het openbaar vervoer. De elektrische deelscooter kan een alternatief bieden. Ook op de lange termijn past de elektrische deelscooter in de gemeentelijke ambities. De elektrische deelscooter biedt bijvoorbeeld extra mogelijkheden om je te verplaatsen. En het is een duurzaam en efficiënt vervoermiddel.

Hoeveel deelscooters zijn er?

De twee aanbieders hebben met de gemeente afgesproken dat ze elk maximaal 100 scooters in Delft beschikbaar hebben. Het werkelijke aantal deelscooters hangt af van de vraag en het gebruik.

Wat zijn de regels voor parkeren?

U moet een deelscooter parkeren volgens de regels die gelden voor alle scooters. Dit betekent dat u deze niet hinderlijk mag parkeren. Ook moet de doorgang op de stoep vrij blijven. Bijvoorbeeld voor voetgangers met kinderwagens en minder validen in een rolstoel. Ook mag u een deelscooter niet parkeren in de gebieden rond de stations waar geen snor- en bromfietsen mogen staan.

Mogen deelscooters in de binnenstad parkeren?

De gemeente heeft met de aanbieders afgesproken dat zij in een groot deel van de binnenstad geen deelscooters aanbieden. Dit geldt voor het gebied dat ligt binnen het Rijn-Schiekanaal, de Nieuwe Plantage, Wateringsevest, Phoenixstraat en Nieuwe Gracht. Dit is de 'rode zone'.

In de binnenstad mag u op een aantal plekken wel deelscooters parkeren. Dit is op de Nieuwe Langendijk, de Paardenmarkt, bij de ingang van de parkeergarage Zuidpoort en op de Westvest bij de Ireneboulevard. Zo blijft de binnenstad bereikbaar met een deelscooter.

Geldt in de binnenstad een parkeerverbod?

Er is geen formeel verbod voor het parkeren van scooters in de binnenstad. Er bestaat wel een verbod voor het rijden met een scooter door het autoluwplusgebied. GO Sharing en Felyx zien dat de beperkte ruimte in de binnenstad met de geldende coronamaatregelen tot onwenselijke situaties kan leiden. Daarom hebben zij met dit gebied ingestemd. Dit betekent dat u hier geen deelscooter mag en kan achterlaten. In de toekomst kan het zijn dat het gebied wordt aangepast.

Mag een scooter korte tijd in de binnenstad staan?

U mag in de binnenstad binnen de ‘rode zone’ wel een scooter tijdelijk parkeren. Maar hiervoor moet u blijven doorbetalen aan de aanbieders. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld iets ophalen. U kan de scooter hier niet afmelden. U moet de scooter dus zelf weer meenemen.

Mag u door de binnenstad rijden?

Deelscooters van GO Sharing en Felyx mogen overal rijden waar dit is toegestaan. Dit mag niet in  bijvoorbeeld het voetgangersgebied in de binnenstad (autoluwe gebied). Gewone brom- en snorfietsen mogen hier ook niet rijden.

Waar parkeren als u naar station of binnenstad moet?

In de binnenstad heeft de gemeente de Paardenmarkt en een deel van de Nieuwe Langendijk vrijgegeven. Hier mag u een deelscooter parkeren en achterlaten. Dit is ook mogelijk bij de ingang van parkeergarage Zuidpoort. Gaat u naar het station? Dan kunt u een deelscooter ook neerzetten op de Westvest bij de Ireneboulevard.

Wat gebeurt er bij ongewenst rij- of parkeergedrag?

GO Sharing en Felyx spreken gebruikers aan op ongewenst rij- of parkeergedrag. Daarom is het belangrijk dat u foutgeparkeerde scooters meldt bij de aanbieders.

Vertoont iemand ongewenst rij- of parkeergedrag? Dan krijgt diegene eerste een waarschuwing van de aanbieder. Bij de tweede klacht krijgt de gebruiker een boete van de aanbieder. En bij de derde  klacht zal de aanbieder het account van de gebruiker blokkeren. 

Er is regelmatig overleg met GO Sharing en Felyx. Hierin bespreekt de gemeente de kwaliteit van de dienstverlening. En de impact op en het gebruik van de openbare ruimte.

Wat als een deelscooter hinderlijk staat geparkeerd?

Felyx en GO Sharing zetten zich actief in om overlast te voorkomen. De gemeente heeft hierover regelmatig overleg met de aanbieders. Desondanks kan het voorkomen dat een scooter hinderlijk staat geparkeerd. Dit kunt u rechtstreeks melden bij GO Sharing en Felyx. Zij reageren binnen 12 uur op een melding. 

Aanbieder Telefoon E-mail
GO Sharing 085 - 90 229 01 info@GO-Sharing.nl
Felyx 085 - 20 804 70 klantenservice@felyx.nl

Felyx is voor meldingen ook bereikbaar via Twitter en Instagram.

Zijn de scooters veilig vanwege het coronavirus?

Het RIVM geeft aan dat de kans klein is dat het coronavirus zich verspreidt via oppervlakten. Dit geldt ook voor deelscooters. Desondanks reinigen GO Sharing en Felyx de handvatten van elke scooter met desinfecterende spray. Dit gebeurt bij het wisselen van de batterij (minimaal 1 keer per 2 dagen). De bromfietsen van Felyx (geel kenteken) hebben in de koffer voor de helm extra haarnetjes. Felyx reinigt de helmen bij elke wisseling van de batterij.

Hebben Felyx en GO Sharing een vergunning?

Felyx en GO Sharing hebben nu nog geen vergunning nodig voor het aanbieden van deelscooters. Dit gaat in de toekomst veranderen. De gemeente is bezig met het maken van een vergunning voor het aanbieden van onder andere deelfietsen en elektrische deelscooters. Door de komst van een vergunning kan de gemeente voorwaarden stellen over hoe deze voertuigen in de openbare ruimte mogen worden aangeboden. De gemeente voert de vergunning in 2022 in.

Uw mening
Uw mening