Nieuwe parkeergebieden

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar het parkeren in de Indische Buurt, Ministersbuurt en het Agnetapark. In deze buurten waren veel klachten van bewoners over parkeeroverlast. Uit het onderzoek blijkt dat het in de Ministersbuurt en het Agnetapark op veel momenten te druk is met parkeren. In deze buurten wil de gemeente betaald parkeren invoeren. In de Indische Buurt is het iets minder druk. Betaald parkeren is daar nu nog niet nodig.

Zoeken naar een plek

Veel bewoners uit de buurten geven aan dat er te veel geparkeerde auto's zijn. Hierdoor is het steeds moeilijker voor bewoners en hun bezoek om zelf een parkeerplek te vinden. Dit zorgt voor meer auto's op straat die een parkeerplek zoeken. Of die parkeren op een plek waar dat niet mag. De gemeente heeft daarom onderzoek gedaan naar de parkeerdrukte in de 3 buurten.

Parkeeronderzoek

Tijdens het onderzoek telde de gemeente het aantal geparkeerde auto's. Het tellen gebeurde op verschillende momenten in de week. De gemeente vergeleek het aantal auto's met de beschikbare parkeerplekken. En onderzocht ook of de parkeerders in de buurt zelf wonen of werken. Of daarbuiten.

Resultaten onderzoek

In de Ministersbuurt zijn op doordeweekse dagen overdag meer dan 90% van de parkeerplaatsen bezet. In het Agnetapark zijn in de avond en nacht meer dan 90% van de plaatsen bezet. In beide buurten is het op overige tijden ook erg druk met parkeren. Maar bleef het onder de 90%.

Zijn er in een week 2 of meer momenten dat meer dan 90% van de parkeerplaatsen bezet zijn? Dan betekent dit dat er te veel geparkeerde auto's zijn. In de Ministersbuurt en het Agnetapark is dit het geval. Daarom wil de gemeente in deze buurten betaald parkeren invoeren.

Parkeerders uit andere buurten

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel geparkeerde auto's in de Ministersbuurt en het Agnetapark niet van de bewoners of bedrijven uit de buurt zelf zijn. Maar van bewoners uit andere buurten waar al betaald parkeren geldt. Of van bezoekers van de binnenstad die er hun auto parkeren.

Met betaald parkeren zullen automobilisten die niet in de buurten wonen of werken er veel minder parkeren. En kunnen bewoners, bedrijven en hun bezoekers hierdoor makkelijker een parkeerplek vinden.

Hoe gaat het verder?

Het college neemt nog een definitief besluit over betaald parkeren in de Ministersbuurt en het Agnetapark. Dit gebeurt waarschijnlijk eind 2021. Bewoners en bedrijven uit deze buurten krijgen daarna een brief met meer informatie. En hoe zij bezwaar kunnen maken tegen het besluit. Ook komt er nog een informatieavond.

Indische Buurt

In de Indische Buurt is het op veel momenten ook wel erg druk met geparkeerde auto's. Maar nog niet zo druk dat op genoeg momenten meer dan 90% van de parkeerplaatsen bezet zijn. Betaald parkeren is daarom nu nog niet nodig. De gemeente blijft de situatie wel in de gaten houden. Blijkt de komende jaren dat het drukker wordt met parkeren? Dan kan de gemeente alsnog betaald parkeren invoeren.

Zie ook