Nieuwe parkeren

De gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 ingestemd met een nieuwe kijk op parkeren. Veel Delftenaren hebben vragen en zorgen geuit over deze zogeheten parkeertransitie. Waarom verandert er iets? Wat betekent dit voor mij? Kan ik straks mijn auto nog wel parkeren? Op deze pagina leest u hier meer over. Ook komen er bijeenkomsten voor diverse betrokkenen. En de gemeente benadert altijd rechtstreeks bewoners en bedrijven voor wie iets verandert.

Minder auto's op straat 

Waarom doet de gemeente dit allemaal? In de binnenstad en in sommige omliggende wijken is het erg druk op straat. Autoverkeer en geparkeerde auto's nemen veel van de schaarse ruimte in beslag. Dat beïnvloedt de leefbaarheid. Er blijft minder ruimte voor groen, spelen of verblijven over. De gemeente wil daarom meer auto’s in de parkeergarage en minder op straat. Dit geeft ruimte om de vrijgekomen ruimte aantrekkelijker in te richten. Hoe dat gebeurt, staat nog niet vast. Daarover gaat de gemeente graag in gesprek met bewoners en andere belanghebbenden.

Meer auto’s in de garages

Hoe wil de gemeente meer automobilisten hun auto in de parkeergarage laten parkeren? Door parkeren op straat duurder te maken, € 4,50 per uur. En door ook bewoners plek in de garages te bieden. Zowel bewoners van de binnenstad als bewoners van de van de straten in gebied C, direct naast de Prinsenhofgarage. Zij krijgen het aanbod om hun auto voortaan niet meer op straat, maar in de garage te parkeren. Het tarief voor het bewonersparkeren in de garages wordt daarvoor lager. Naar € 300 per jaar voor de eerste auto en € 500 per jaar voor de tweede en volgende auto.

De gemeente hoopt dat veel bewoners hiervan gebruikmaken. Dan ontstaat in de binnenstad ruimte om het deel tussen de Zuidpoort en het station autoluw te maken. Hierover wordt pas volgend jaar een besluit genomen. De gemeente gaat hierover dit najaar in gesprek met de betrokken bewoners en bedrijven.

Parkeerproblemen voorkomen

In grote delen van de stad is parkeren gratis. Dat blijft voorlopig ook zo. In wijken waar nog geen parkeerproblemen te verwachten zijn, verandert nu nog niets. De gemeente voert alleen betaald parkeren in als het naar verwachting steeds moeilijker wordt om een parkeerplek te vinden. Dat geldt nu al voor de Wippolder. En ook in en rond gebieden die nu worden ontwikkeld, zoals Schieoevers, Delft Campus en rond de Reinier de Graafweg. Als de gemeente geen maatregelen neemt zal de parkeerdruk hier door uitwijkgedrag verder toenemen.

De gemeente wil dat bewoners, bedrijven en hun bezoekers in hun eigen buurt kunnen blijven parkeren. Zij kunnen daarvoor dan een parkeervergunning aanschaffen. De eerste stap met het uitbreiden van betaald parkeren vindt plaats in Wippolder, per 1 februari 2021. De gemeente benadert bewoners en bedrijven in dit gebied na de zomervakantie.

Duidelijkheid op straat

Vaak weten bezoekers weten niet waar ze aan toe zijn. ‘Waar en wanneer mag ik parkeren? Mag ik hier betaald parkeren of is dit alleen voor vergunninghouders? Op welke tijden moet ik betalen?’

De gemeente wil een eenduidige, heldere regeling voor iedereen. Daarom gaat de gemeente in alle parkeergebieden rond de binnenstad (de schil) dezelfde tijden voor betaald parkeren invoeren. Maandag t/m zaterdag van 12.00 - 24.00 uur.

In de overige gebieden worden de tijden maandag t/m zaterdag van 12.00 - 20.00 uur.

Mix-parkeren

Ook voert de gemeente tot 2022 in stapjes overal het zogeheten mix-parkeren in. Vanaf 1 mei 2021 gebeurt dit in parkeergebied E. Dan kunnen automobilisten op alle parkeerplaatsen betaald of met een vergunning parkeren. En ontstaan hier geen misverstanden over.

ParkerenDelft

Kijk voor meer informatie over parkeren in Delft op de website van ParkerenDelft.