Nieuwe brug

De nieuwe Sint Sebastiaansbrug zorgt voor een veilige en vlotte verbinding tussen het centrum en de TU-wijk. Vanaf 12 juni is de brug weer open voor verkeer.

Nieuwe brug

De oude brug was in slechte staat en vertoonde scheuren. De brug was daardoor ook niet geschikt voor de aanleg van de trambaan voor tramlijn 19. De nieuwe brug wordt een basculebrug op dezelfde locatie als de huidige brug, passend binnen het bestemmingsplan. De brug krijgt net als de oude brug een doorvaarthoogte van 4,5 meter.

Rijstroken

Gemotoriseerd verkeer beschikt op de nieuwe brug over twee keer één rijstrook. Voor het openbaar vervoer zijn twee rijstroken beschikbaar voor tram en bus, in de zijligging aan de oostzijde van de brug. Aan beide zijden komen vrijliggende voet- en fietspaden. De nieuwe brug krijgt geluidarm asfalt.

Kosten

Het vervangen van de brug kost in totaal € 25 miljoen. De gemeente, provincie en Metropoolregio Rotterdam Den Haag dragen samen de kosten.

Organisatie Bijdrage in kosten
Gemeente Delft € 10 miljoen
Provincie Zuid-Holland € 9,4 miljoen
Metropoolregio Rotterdam Den Haag € 5,6 miljoen

Ontwerpen

Ontwerptekeningen van de nieuwe Sint Sebastiaansbrug:

Sagittarius

Aannemerscombinatie Sagittarius bouwt de nieuwe brug. Deze combinatie bestaat uit Van Spijker Infrabouw B.V. en Solidd Steel Structures B.V. en is speciaal opgericht voor dit project. Beide partijen hebben ervaring met het bouwen van bruggen.

Uw mening
Uw mening