Identiteitskaart aanvragen

Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Doet u een aanvraag voor uw kind? Dan moet het kind bij het aanvragen en ophalen aanwezig zijn.

Meenemen

Neem bij de aanvraag mee:

 • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u heeft (ook verlopen en buitenlandse documenten)
 • 1 pasfoto in kleur die voldoet aan alle eisen. Uw pasfoto mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Kinderen jonger dan 12 jaar nemen ook mee:

 • Ingevuld toestemmingsformulier
 • Identiteitsbewijs van ouders of iemand met ouderlijk gezag die toestemming geven

Neem bij het ophalen mee:

 • Afhaalbewijs
 • Oude identiteitskaart, tenzij deze al is ingenomen of ongeldig gemaakt

Vanaf 12 jaar mag uw kind zelf een identiteitskaart ophalen. Daarvoor alleen met iemand die het ouderlijk gezag heeft. En die zich kan identificeren.

Wanneer ophalen?

 • Normale aanvraag: na 6 werkdagen 
 • Spoed: volgende werkdag (na 12.00 uur) bij aanvraag vóór 15.00 uur

Bij vermissing of diefstal duurt het langer voordat uw identiteitskaart klaar is.

Hoelang geldig?

Een identiteitskaart is:

 • 10 jaar geldig als u 18 jaar of ouder bent
 • 5 jaar geldig als u jonger bent dan 18 jaar

Identiteitskaart bijna verlopen? 

U krijgt een brief als uw identiteitskaart bijna verloopt. Wilt u ook een e-mail? Ga naar Mijn loket en meld u aan via 'Abonneren'.

In welke landen geldig?

Een identiteitskaart is geldig in de meeste Europese landen. Op de website van de Rijksoverheid ziet u naar welke landen u hiermee kunt reizen.

Reizen naar Verenigd Koninkrijk

Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk heeft u een paspoort nodig. Dit geldt voor Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. U kunt hier niet meer met een identiteitskaart terecht.

Inlogfunctie

Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeente krijgt u binnen 5 dagen een brief van DigiD. Hierin staat hoe u de inlogfunctie activeert.

Nieuw model identiteitskaart

Sinds 2 augustus 2021 is er een nieuw model identiteitskaart. In de nieuwe identiteitskaart staan ook uw vingerafdrukken.

Voorwaarden

U moet de Nederlandse nationaliteit hebben om een identiteitskaart te kunnen aanvragen.

Kosten 2021

 • Identiteitskaart (18 jaar en ouder): € 67,55
 • Identiteitskaart (jonger dan 18 jaar): € 36,45
 • Extra kosten spoedaanvraag: € 50,90

De kosten betaalt u bij de aanvraag. Bij de gemeente kunt u alleen pinnen.

Geld terug

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u binnen 2 maanden kwijtschelding aanvragen. U krijgt dan maximaal € 28,91 terug.

Meer informatie