Gewijzigde huisvestingsverordening

In de huisvestingsverordening staan regels over woonzaken. Bijvoorbeeld over de volgorde waarin de gemeente sociale woningen toewijst. Of wanneer u met urgentie een woning kunt krijgen. Ook staat er wanneer u een woning mag slopen. Of ombouwen naar een winkelruimte.

Extra maatregelen

De gemeente bereidt extra maatregelen voor tegen verkamering en woningvorming. Dit doet de gemeente naar aanleiding van het onderzoek 'Evaluatie studentenhuisvesting in goede banen'. De nieuwe maatregelen staan in de gewijzigde huisvestingsverordeing.

Inzien

Het concept van de gewijzigde huisvestingsverordening kunt u online inzien. Hier ziet u ook de brief aan de gemeenteraad. In de brief staan de belangrijkste wijzigingen in de verordening.

Uw mening

De gewijzigde huisvestingsverordening is nog in concept. Dit betekent dat u nog uw mening over de verordening kunt geven. Heeft u suggesties of opmerkingen? Dan kunt u dit van 5 februari tot en met 19 maart doorgeven aan de gemeente.

Uw mening
Uw mening