Toestemming voor inwoning

Gaat u bij iemand anders inwonen? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig van de hoofdbewoner en de eigenaar van de woning. Vul het aanvraagformulier in, onderteken het formulier en laat het ook ondertekenen door de hoofdbewoner en eigenaar van de woning.

Het formulier kunt u meesturen bij het melden van uw verhuizing.

Woningcorporatie

Gaat u inwonen bij iemand die een woning huurt van DUWO of Woonbron? Dan heeft u toestemming van de corporatie nodig.

Voor woningen van Vestia en Vidomes hoeft u geen toestemming bij de corporatie te vragen.

Inwonen bij partner

Gaat u na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bij uw partner wonen? Dan heeft u toestemming van uw partner nodig. U hoeft geen toestemming van de woningcorporatie te vragen.

Rechten inwonende

Als u bij iemand inwoont moet u de woning verlaten als de huurovereenkomst wordt beëindigd. U maakt dan geen aanspraak op voortzetting van de huurovereenkomst. Ook heeft u geen recht op vervangende woonruimte.

Hoofdbewoner

De hoofdbewoner is verantwoordelijk voor het woongedrag van de inwonende. Voor de hoofdbewoner kan de inwoning nadelige gevolgen hebben voor de inkomenstoeslagen, uitkeringen, gemeentelijke belastingen en huurverhoging.