Van Foreestplein

De gemeente gaat het Van Foreestplein en de omgeving opknappen. Zodat het weer een mooie ontmoetingsplek wordt in de wijk. En meer bewoners in de buurt het plein gaan gebruiken.

Meer kleur

In overleg met bewoners heeft de gemeente gekozen om meer kleur aan te brengen. In de zomer van 2020 zijn op en rond het plein gekleurde stippen geplaatst. Dit geeft het plein een meer vrolijke en fleurige uitstraling. Op de stippen zijn veel positieve reacties gekomen.

Verbeteren

Op en rond het plein komen verder de volgende verbeteringen:

  • Verbreden van de Van Schuijlenburchstraat
  • Oversteekplaats verbeteren

Van Schuijlenburchstraat

Langs de stoep staan auto's geparkeerd. Hierdoor is de straat bij het plein te smal. Auto's kunnen niet de bus passeren als deze stilstaat. Hierdoor ontstaan opstoppingen in de straat. Het parkeren langs de stoep verdwijnt dan ook. Dit gebeurt straks op een deel waar nu de stoep ligt. Zo wordt de straat breder en is er meer ruimte om te passeren. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.

Oversteken

De oversteekplaats naar het plein is nu niet erg overzichtelijk. De plek om over te steken komt straks op gelijke hoogte te liggen met de stoep. Ook komen afvalcontainers op een andere plek te staan. Dit geeft een beter zicht op de straat. En maakt het oversteken makkelijker en veiliger.

Wanneer?

Het werk start in het voorjaar van 2021. En is in het najaar klaar.

Kaart

Op de kaart zie u hoe het Van Foreestplein eruit gaat zien.

Denk mee

Na het werk bekijkt de gemeente samen met u of de situatie bevalt. En waar behoeft is aan verdere aanpassingen. De gemeente is benieuwd naar uw ervaringen en ideeën. Uw inbreng is van harte welkom. Stuur uw reactie via het contactformulier.

Uw mening
Uw mening