Burenoverlast melden

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt? Meld het de gemeente.

Beschrijving

De meldingen geven een beeld waar er overlast is. Dit gebruikt de gemeente om de aanpak van overlast te verbeteren. En voor het beoordelen van aanvragen voor een omzettingsvergunning of een vergunning voor woningvorming.

Wat kunt u zelf doen?

Meestal kunt u zelf al veel doen om de overlast te beperken. Praat erover met uw buren. Mogelijk zijn zij niet bewust van de overlast en kunt u samen een oplossing vinden.

Bemiddeling

Bij aanhoudende overlast kan de gemeente een bemiddelend gesprek aanbieden tussen de partijen. In sommige gevallen draagt de gemeente dit over aan Bureau Bemiddeling & Mediation.

Politie

Is er sprake van ernstige overlast? Bel dan op het moment zelf de politie op 0900 8844. Dan kan de politie handhaven.

Woningbouwvereniging

Huurt u een woning van een woningbouwvereniging? Doe dan ook een melding bij de verhuurder.

Woonfraude melden

Pleegt iemand fraude? Bijvoorbeeld door een woning te verhuren zonder toestemming van de eigenaar? Meld dit bij de gemeente.

Zie ook

Uw mening
Uw mening