Woonoverlast melden

Heeft u overlast van uw buren of andere mensen in uw buurt? Meld het de gemeente.

Beschrijving

De meldingen geven een beeld waar er overlast is. Dit gebruikt de gemeente om de aanpak van overlast te verbeteren. En voor het beoordelen van aanvragen voor een omzettingsvergunning.

Wat kunt u zelf doen?

Meestal kunt u zelf al veel doen om de overlast te beperken. Praat erover met uw buren. Mogelijk zijn zij niet bewust van de overlast en kunt u samen een oplossing vinden.

Bemiddeling

Door de coronamaatregelen organiseert de gemeente geen bemiddelende gesprekken als de overlast blijft.

Politie

Neem bij ernstige overlast contact op met de politie via 0900 8844.

Woonfraude melden

Pleegt iemand fraude? Bijvoorbeeld door een woning te verhuren zonder toestemming van de eigenaar? Meld dit bij de gemeente.