Rampen bestrijden

De gemeente heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Een ramp beperkt zich vaak niet tot één gemeente. Daarom werkt de gemeente bij de bestrijding van rampen samen met andere gemeenten en regio’s.

Veiligheidsregio Haaglanden

Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere regio is verantwoordelijk voor de organisatie van haar eigen rampenbestrijding. Delft hoort bij de veiligheidsregio Haaglanden. Samen met de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Zoetermeer, Westland, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

De taken van de Veiligheidsregio Haaglanden staan in de Wet op de Veiligheidsregio's.

Ramp of crisis 

Bij een ramp of crisis is de burgemeester verantwoordelijk voor de bestrijding ervan. De afstemming tussen de hulpverleningsdiensten gebeurt op de plaats van het incident. En op het regionale crisiscentrum in Ypenburg.

Meer informatie

Uw mening
Uw mening