Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis is een netwerk waarin gemeenten samenwerken met instanties uit de zorg en het strafrecht. Dit zijn onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, reclasseringsorganisaties en zorg- en welzijnsorganisaties. Het doel is om samen ernstige overlast en criminaliteit tegen te gaan.

Aanpak 

Het Veiligheidshuis richt zich vooral op mensen die naast contacten met politie en justitie nog andere problemen op leefgebieden hebben. Een afzonderlijke instantie kan de complexe problemen dan vaak niet alleen oplossen. In het Veiligheidshuis werken verschillende instanties samen om deze problemen met elkaar aan te pakken.

Haaglanden

Delft maakt onderdeel uit van het regionale samenwerkingsverband Veiligheidshuis Haaglanden, waar alle gemeenten uit de regio aan deelnemen. 

Veiligheidskamer Delft

Elke regiogemeente heeft daarnaast een lokale Veiligheidskamer die gemeenten zelf met hun lokale partners inrichten. Het regionale Veiligheidshuis werkt nauw samen met deze lokale kamers. In de Veiligheidskamer Delft werkt de gemeente samen met 30 organisaties.

Afspraken

De afspraken over de samenwerking en uitwisseling van informatie zijn vastgelegd in een convenant, privacyprotocollen, een jaarplan en een ontwikkelplan.

Uw mening
Uw mening