Bezorgd om een ander?

Meldpunt Bezorgd

Bent u ongerust over iemand in een zorgelijke situatie? Vraagt die persoon zelf niet om hulp? Laat het dan weten aan Meldpunt Bezorgd. Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en geef u melding door. U kunt denken aan problemen zoals:

  • verwardheid
  • een verslaving
  • een sociaal isolement
  • vervuiling
  • overlast
  • of andere sociaal maatschappelijke problemen.

Crisisdienst jeugd

Is er sprake van een crisissituatie? En is daarbij de veiligheid of ontwikkeling van een kind of jongere in gevaar is? Bel dan tussen 9.00 en 17.00 uur met uw contactpersoon bij Delft Support als u die heeft. Heeft u geen contactpersoon of krijgt u geen contant? Bel dan naar de bureaudienst van Team Jeugd via 14015.

Buiten kantoortijden belt u met het Crisis Interventie Team (CIT) Haaglanden. Het nummer is 070 379 51 60. Het CIT biedt direct hulp in acute situaties aan jeugdigen (0 tot 18 jaar) en hun gezinnen. 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. 

Veilig thuis

Wilt u advies en hulp voor uzelf of voor iemand anders? Neem dan contact op met Veilig Thuis Haaglanden. Deze organisatie is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.