Bezorgd om een ander?

Maakt u zich ernstige zorgen om mensen die in een zorgelijk situatie verkeren en daar geen hulp voor vragen?

Meldpunt Bezorgd

Voorkom dat de situatie uit de hand loopt en geef uw melding door aan Meldpunt Bezorgd van Delft Support. Het kan dan gaan om hulp op het gebied van psychiatrie, verslaving, sociaal isolement, vervuiling, overlast of maatschappelijke/sociale problemen. 

Crisisdienst jeugd

Als er sprake is van een acute situatie waarbij de veiligheid en/of ontwikkeling van een jongere in gevaar is, bel dan met de crisisdienst Jeugd Haaglanden, 070 379 51 60 (lokaal tarief). Voor spoed 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. De crisisdienst werkt voor de regio Haaglanden.

Veilig thuis

Wilt u advies en hulp voor uzelf of voor iemand anders? Neem dan contact op met Veilig Thuis Haaglanden. Deze organisatie is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.