De Wmo in Delft

Kunt u zich door een (lichamelijke) beperking moeilijk zelfstandig redden in huis? Of heeft u moeite om alleen te reizen en activiteiten te ondernemen? Mogelijk kunt u dan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voordat u hulp vraagt bij de gemeente is het belangrijk dat u eerst zelf naar oplossingen zoekt. Lukt dat niet, dan kunt u bij Delft Support een voorziening aanvragen bij de Wmo. 

U kunt denken aan de volgende voorzieningen:

  • Vervoersdienst
  • Scootmobiel 
  • Rolstoel 
  • Woningaanpassingen 
  • Schoonhouden van uw woning 
  • Dagelijkse zaken regelen 
  • Dagbesteding 
  • Beschermd wonen of 
  • Kortdurend verblijf en respijtzorg 

Meld u aan voor een gesprek Wmo-voorziening

Woonvoorzieningen

Het is fijn als u zelfstandig kunt (blijven) wonen. Maar als dit niet meer gaat zijn er verschillende woonvoorzieningen in Delft.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stel uw vraag via het contactformulier of bel 14015. 

Uw mening
Uw mening