Opvang dak- en thuislozen

Heeft u gedwongen u huis moeten verlaten? En weet u niet meer hoe u verder moet? Dan kunt u hulp krijgen van de maatschappelijke opvang van Noodopvang Perspektief.

Daklozenspreekuur

De gemeente Delft heeft ook een daklozenspreekuur. Dak- en thuislozen krijgen hier hulp met dag- en nachtopvang en gebruik van een briefadres. Ook is er hulp voor het aanvragen van een uitkering. Voor informatie of het maken van een afspraak belt u met 14015. 

Dringende hulp

Voor dringende hulp neemt u contact op met het Noodopvang Perspektief, Spoorsingel 8, telefoonnummer: 015 - 284 10 00.

Surinamestraat gesloten

Sinds 2 mei 2022 is de Surinamestraat als dagopvang en briefadres voor daklozen gesloten. Het nieuwe briefadres voor daklozen is Spoorsingel 8. Hier zit ook de nachtopvang. 

Weten en regels

Uw mening
Uw mening