Opvang dak- en thuislozen

Heeft u gedwongen u huis moeten verlaten? En weet u niet meer hoe u verder moet? Dan kunt u hulp krijgen van de maatschappelijke opvang van Noodopvang Perspektief.

Daklozenspreekuur

De gemeente Delft heeft ook een daklozenspreekuur. Dak- en thuislozen krijgen hier hulp met dag- en nachtopvang en gebruik van een briefadres. Ook is er hulp voor het aanvragen van een uitkering. Voor informatie of het maken van een afspraak belt u met 14015. 

Dringende hulp

Voor dringende hulp voor opvang buiten kantooruren neemt u contact op met het Noodopvang Perspektief, Spoorsingel 8, telefoonnummer: 015 - 284 10 00.

Surinamestraat gesloten

Sinds 2 mei 2022 is de Surinamestraat als dagopvang en briefadres voor daklozen gesloten. Het nieuwe briefadres voor daklozen is Spoorsingel 8. Hier zit ook de nachtopvang. 

Weten en regels