Begroting 2024 - 2027

Het Delftse college van burgemeester en wethouders presenteerde vrijdag 15 september 2023 de begroting 2024-2027 aan de gemeenteraad. De begroting staat in het teken van het versterken van de stad, van ontwikkelen en uitvoeren. 

De komende jaren is er financiële ruimte om stevig te investeren. Hiermee zet het college zich samen met de stad in voor kansengelijkheid, ruimte voor wonen, gezondheid en veiligheid. Het zet zich ook in voor duurzaamheid, de economische kracht van de stad en een bruisend Delft. Extra aandacht is er voor drie noodzakelijke opgaven in Delft: Delft-West, Innovatiedistrict Delft en de energietransitie.

Het college heeft de begroting aangeboden aan de gemeenteraad. Deze neemt in november een besluit over de financiële voorstellen.