Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website is goed te lezen en te begrijpen voor alle bezoekers. Ook voor mensen met een visuele beperking. Toegankelijkheid is een wettelijke eis. Er gelden daarom functionele, technische en redactionele eisen voor websites van de overheid. 

Waarmerk Drempelvrij

De gemeente heeft de website delft.nl laten onderzoeken op digitale toegankelijkheid. Uit het onderzoek blijkt dat de website op alle geteste onderdelen voldoet aan de richtlijnen op niveau WCGA21-AA. De website delft.nl mag daarom sinds 18 juni 2021 het waarmerk 'Drempelvrij' dragen. Dit is een Nederlands kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

Toegankelijk blijven

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de website toegankelijk te houden:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle inhoud op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de inhoud.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: De gemeente vraagt bezoekers van de website eventuele onvolkomenheden te melden.

Probleem met de toegankelijkheid?

Ervaart u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem op de website? Laat het ons weten.

Pdf-bestanden

Wij bieden pdf-documenten zo toegankelijk mogelijk aan. Heeft u probleem met een ontoegankelijke pdf? Neem contact op via het contactformulier.