Erik Dolle

Erik is een Delftse ingenieur (Geodesie) en heeft daarnaast bestuurskunde gestudeerd. Sinds 1996 deed hij ruime ervaring op met digitalisering en het verbeteren van de informatievoorziening en dienstverlening bij de overheid. Eerder werkte hij voor de gemeenten Rijswijk en Den Haag en internationaal in Kosovo en op Sint Maarten. Momenteel werkt hij bij het adviesbureau PBLQ, als adviseur en verbinder tussen de werelden van technologie, beleid en bestuur in de publieke sector.

Erik woonde lange tijd in de TU wijk en in het centrum Delft en voelt zich nog steeds verbonden met de stad. Als lid van de rekenkamer hoopt hij zijn steentje bij te dragen aan de taken van de gemeenteraad.