Verkiezingen

Uitslag

Vaststellen

Met onderstaand formulier stelt de burgemeester de uitkomst vast voor de gemeente Delft.

Proces-verbaal

Met het proces-verbaal legt het stembureau verantwoording af over het verloop van de stemming en over het tellen van de stemmen. Op basis van de processen-verbaal wordt de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. De processen-verbaal per stembureau en de briefstemmen:

Stembureau

Nummer Locatie
1 Oude Kerk
2 Oude Kerk
3 Rietveld Theater
4 Theater de Veste
5 Stadskantoor gemeente Delft
6 Nieuwe Kerk
7 Hoogheemraadschap Delfland
8 Locatie Crommelinplein 1
9 Wijkcentrum de Parel
10 Locatie Het Kristal (stemtent)
12 Gymzaal Van Alkemadestraat
13 Gymzaal Van Tienhovenstraat
14 Hofkerk
15 Virgiel
16 Gabriëlschool
17 Prins Mauritsschool
18 Wijkcentrum Delft Noord
19 Betlehemkerk
20 Gymzaal Maria Duystlaan
21 Buccaneer Delft
22 Buurthuis Onder de Schie
23 TU Aula (ingang Prometheusplein)
24 TU Aula
25 The Student Hotel
26 Vrijetijdscentrum De Wipmolen
27 PRO Grotius College
28 Wijkwerk Wippolder
29 Buurthuis De Wending
31 Jongerencentrum The Culture
32 Marcuskerk
33 Abtswoude bloeit
34 Wijkcentrum De Vleugel
35 Vierhovenkerk
36 Locatie Fuutlaan 166
37 Rkbs De Bonte Pael
38 Locatie Tanthofdreef 29
39 Wijkcentrum De Hofstee
40 Gebouw Het Westlandhof
41 Locatie Buitenhofdreef (stemtent)
42 Locatie Schrobbelaarstraat (stemtent)
43 Woonzorgcentrum Delfshove
44 Wooncentrum Die Buytenweye
45 Wooncentrum Stefanna
46 Verpleeghuis De Bieslandhof
50 Stadskantoor gemeente Delft 15 maart
51 TU Aula 15 maart
52 TU Aula (ingang Prometheusplein) 15 maart
53 Wijkcentrum De Parel 15 maart
54 Wijkcentrum Delft Noord 15 maart
55 Jongerencentrum The Culture 15 maart 
56 Buccaneer Delft 15 maart
57 PRO Grotius College 15 maart
58 Wijkcentrum De Hofstee 15 maart
59 Locatie Het Kristal (stemtent) 15 maart
60 Stadskantoor gemeente Delft 16 maart
61 TU Aula 16 maart
62 TU Aula (ingang Prometheusplein) 16 maart
63 Wijkcentrum De Parel 16 maart
64 Wijkcentrum Delft Noord 16 maart
65 Jongerencentrum The Culture 16 maart
66 Buccaneer Delft 16 maart
67 PRO Grotius College 16 maart
68 Wijkcentrum De Hofstee 16 maart
69 Locatie Het Kristal (stemtent) 16 maart

Briefstembureau

Nummer Nummer
101E1 101E2
102E1 102E2
103E1 103E2
104E1 104E2
105E1 105E2
106E1 106E2
107E1 107E2
108E1 108E2
109E1 109E2
110E1 110E2
111E1 111E2

Waarnemingen

Nummer Locatie
43 Woonzorgcentrum Delfshove
44 Wooncentrum Die Buytenweye
45 Wooncentrum Stefanna
46 Verpleeghuis De Bieslandhof

Inzien

De processen-verbaal kunt u ook inzien bij het stadskantoor aan het Stationsplein 1 in Delft. Bel 14015 om eerst een afspraak te maken.