Verkiezingen

Provinciale Staten

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de 4 jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 15 maart 2023.

Kijk voor meer informatie over deze verkiezingen op de website van de provincie Zuid-Holland.

Waterschap

Sinds 2015 kiezen we de leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland  tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten. De waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. De volgende waterschapsverkiezingen zijn op 15 maart 2023.

Kijk op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland voor meer informatie over deze verkiezingen.

Uw mening
Uw mening