Data op maat

'Data op maat' is een centrale digitale databank waar alle Delftse statistische informatie van de afgelopen 20 jaar is opgenomen. Alle informatie uit het Statistische Jaarboek zal er zijner tijd in te vinden zijn.

Met Data op Maat, het digitale beleidsinformatiesysteem, kan iedereen via internet, interactief zelf tabellen, grafieken en thematische kaarten maken op gemeente-, wijk- en buurtniveau. Meer informatie vindt u op de website van de buurtmonitor.