Hoe schoon is uw wijk?

De gemeente heeft afspraken gemaakt over hoe schoon en netjes de openbare ruimte moet zijn. Bijvoorbeeld over hoe lang het gras en onkruid mag zijn. Of hoeveel afval er op straat mag liggen. Om te bepalen hoe schoon en netjes het is, gebruikt de gemeente verschillende niveaus.

Kwaliteitsniveaus

De kwaliteit van de openbare ruimte bestaat uit 5 niveaus. Van A+ (zeer goed) tot D (te slecht). De niveaus gaan over veel zaken in de openbare ruimte. Hieronder ziet u enkele voorbeelden.

Niveau A+ (zeer goed)

 • Er ligt geen afval op straat
 • Er groeit geen onkruid tussen het groen
 • De afvalbakken zijn leeg

Niveau A (goed)

 • Er ligt weinig afval op straat (minder dan 4 stuks per m2)
 • Er groeit weinig onkruid tussen het groen (maximaal 10 cm hoog)
 • De afvalbakken zitten voor minder dan de helft vol

Niveau B (voldoende)

 • Het afval op straat is beperkt (minder dan 10 stuks per m2)
 • Het onkruid tussen het groen is beperkt (maximaal 30 cm hoog)
 • Er kan nog genoeg afval in de bakken bij

Niveau C (matig)

 • Er ligt redelijk veel afval op straat (minder dan 25 stuks per m2)
 • Er groeit redelijk veel onkruid tussen het groen (maximaal 50 cm hoog)
 • De afvalbakken zijn bijna vol

Niveau D (te slecht)

 • Er ligt veel afval op straat (meer dan 25 stuks per m2)
 • Er groeit veel onkruid tussen het groen (meer dan 50 cm hoog)
 • De afvalbakken zijn vol

Meten

Elke kwartaal meet de gemeente hoe schoon en netjes de openbare ruimte is. Dit gebeurt met een steekproef op 200 verschillende plekken in de stad.

Hoe schoon is uw wijk?

De gemeente gebruikt de niveaus voor het beheren en onderhouden van de stad. Hierbij geldt dat de openbare ruimte in de binnenstad minimaal niveau B moet hebben. Voor de overige wijken is dit minimaal niveau C. Op de kaart ziet u het niveau van de openbare ruimte in uw wijk.