Beschut werk

De arbeidsmarkt is er ook voor mensen met een grote arbeidsbeperking. Zij kunnen soms niet aan het werk bij een gewone werkgever. Dat komt vaak omdat zij aangewezen zijn op een baan in een beschermde omgeving. De gemeente heeft de opdracht ook voor deze mensen een passende oplossing te regelen. Bijvoorbeeld door iemand in zo'n beschermde omgeving te laten werken. Dit laatste heet ‘beschut werk’. De gemeente heeft een beperkt aantal van deze beschutte plekken beschikbaar. 

Aanvraag

Om in aanmerking te komen voor een beschutte werkplek wordt advies gegeven door UWV. U kunt zich hiervoor rechtstreeks melden bij het UWV. Ook kan de gemeente dit advies voor u aanvragen als onderdeel van uw traject op maat.

Wilt u rechtstreeks een Advies Indicatie Beschut werk aanvragen bij UWV? Dan kunt u terecht bij Delft voor Elkaar of bij uw consulent van Werkse! Bent u ouder van een leerling op het voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of een entree-opleiding in het MBO? Dan kan de school u ook helpen.

Uw mening
Uw mening