Langdurig werklozen

Weer aan het werk met steun van het Europees Sociaal Fonds. 

ESF REACT 2020 - 2022

Niet iedereen slaagt erin om zelf werk te vinden. Met ESF-subsidie kan de gemeente mensen helpen die extra begeleiding naar werk nodig hebben. 

Door Covid-19 heeft de Europese Unie een herstelpakket aangenomen. Eén van de instrumenten betreft REACT-EU. Hiermee komt extra geld beschikbaar aan het Europees Sociaal Fonds (ESF).

De gemeente Den Haag en Delft nemen samen deel aan het ESF-project, ESF REACT EU 2020-2022. 

Voor wie?

De extra begeleiding naar werk wordt ingezet voor de volgende doelgroep:

  • Jongen tot 28 jaar 
  • Mensen met een arbeidsbeperking
  • 50 plussers met een uitkering van gemeente of UWV
  • Mensen die langer dan 6 maanden een uitkering hebben van gemeente of UWV
  • Mensen zonder uitkering, die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
  • Vreemdelingen

Begeleiding

De werkgeversservicepunten zoeken bij werkgevers naar geschikte banen. Begeleiding tijdens het traject naar werk kan bestaan uit: intake-, voortgang- en motivatiegesprekken. Dit kan ook leiden tot vervolgacties zoals sollicitatietraining, opleiding of trainingen. Maar ook proefplaatsing in leer- werktrajecten. 

Loonkostensubsidie

Werkgevers ontvangen een loonkostensubsidie als zij voor 3 maanden personen uit de doelgroep in dienst nemen. 

De ESF- subsidie zorgt voor de dekking van een deel van de kosten. De rest betaalt de gemeente en de Rijksoverheid. 

Uw mening
Uw mening