Verdringing arbeidsmarkt

De gemeenten in Haaglanden en de FNV willen verdringing op de arbeidsmarkt voorkomen. Verdringing op de arbeidsmarkt kan op verschillende manieren gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan werknemers die hun baan verliezen omdat:

  • een bedrijf zich moet houden aan een Sociaal Return verplichting om nieuw personeel in dienst te nemen
  • andere mensen het werk overnemen, bijvoorbeeld mensen met een uitkering die productief werk doen zonder loon
  • of mensen die een baan zoeken en werk doen zonder loon en zonder haalbare kans op betaald werk.

Melding maken

Vindt u dat u of iemand in uw omgeving in aanraking is gekomen met een vorm van verdringing? Maak hiervan dan een melding bij het Meldpunt Verdringing.

Het meldpunt wordt verzorgd door het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) in samenwerking met sociale partners, UWV en Werkgeversservicepunten. Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Wilt u liever een anonieme melding doen, dan is dit mogelijk.

Uw mening
Uw mening