Jaarstukken 2022

De jaarstukken 2022 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De periode waarover verslag wordt gedaan is het boekjaar dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.