Warmtenet

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer. Alle energie komt dan van duurzame bronnen. Zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte.

Aardgas vervangen

Ruim 90% van de gebouwen in het land heeft nu nog een aansluiting op aardgas. Al deze gebouwen gaan we de komende jaren anders verwarmen. Van minder aardgas naar uiteindelijk aardgasvrij. Er zijn verschillende manieren om aardgas te vervangen. Een van die manieren is via een warmtenet.

Warmtenet

Een warmtenet levert warm water aan gebouwen via leidingen onder de grond. Bewoners kunnen dit warme water gebruiken voor het verwarmen van hun huizen. En ook voor warm water in de keuken en badkamer. Het warme water vervangt zo voor een deel het aardgas. De video van 'Energie in het kort' laat zien hoe een warmtenet werkt.

Warmtenet in Delft

Voor de wijken Voorhof en Buitenhof is een warmtenet in ontwikkeling. Het warme water komt uit duurzame bronnen:

  • Uit een bron voor warm water uit de aarde (geothermie)
  • Van restwarmte uit de Rotterdamse haven

Bron voor warm water

De TU Delft, Hydreco Geomec, Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell werken samen aan een bron voor aardwarmte. De bron komt aan de Rotterdamseweg op de campus van de TU Delft. Het doel is om onderzoek te doen naar aardwarmte. En om het warme water te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen.

Kijk voor meer informatie over de ontwikkeling van aardwarmte op rijnmondaardwarmte.nl.

Restwarmte uit de haven

De Gasunie legt WarmtelinQ aan. Dit is een leiding onder de grond met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Met deze restwarmte is het mogelijk om huizen en bedrijven te verwarmen.

Wanneer komt het warmtenet?

De gemeente onderzoekt welke andere wijken en buurten een aansluiting kunnen krijgen op het warmtenet. Dit komt in het Delftse warmteplan. In dit plan staat voor elke wijk en buurt in Delft wat de beste alternatieven zijn voor aardgas. Eind 2021 stelt de gemeenteraad het plan vast.

Tegelijkertijd zijn de bedrijven NetVerder en EQUANS (voorheen ENGIE) bezig met een ontwerp voor een warmtenet in Voorhof en Buitenhof. Naar verwachting nemen de betrokken partijen voor 2022 een definitief besluit om het net aan te leggen.

Fonds Delft 2040

De gemeente stelt een lening beschikbaar voor een deel van de kosten van het warmtenet. De raad heeft hiervoor geld gereserveerd uit het Fonds Delft 2040. Op 16 december 2021 is de raad akkoord gegaan met deze investering.

Zie ook

Uw mening
Uw mening