Omgevingsvergunning kappen van bomen

Algemeen

Wilt u een boom kappen? Dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning (voorheen kapvergunning) nodig heeft. Dit geldt ook als u een boom ingrijpend wilt snoeien of verplanten. Een vergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

U heeft geen vergunning nodig als de boom:

  • op 130 cm boven de grond een omtrek heeft die kleiner is dan 63 cm
  • op een perceel staat (particulier gebruik) met een oppervlakte van minder dan 200 m2
  • vanwege dunning moet worden gekapt
  • op minder dan 2 meter van een gebouw staat dat groter is dan 2 m2

Monumentale boom

Voor het kappen of snoeien van een monumentale boom heeft u altijd een vergunning nodig.

Wie kan een vergunning aanvragen?

De eigenaar van de betreffende boom vraagt de omgevingsvergunning aan. Mocht dit om bepaalde redenen anders zijn, dan moet de eigenaar de aanvraag altijd mede ondertekenen.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken handelt de gemeente uw aanvraag af. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Meer informatie

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Vul dan de vergunningcheck in op het Omgevingsloket. Hier kunt u ook uw vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Herplant bij vergunning

Heeft u voor het kappen van een boom een omgevingsvergunning nodig? Dan geldt ook een plicht tot herplanten. Dit betekent dat u na de kap een nieuwe boom moet planten. Bij voorkeur op dezelfde plek of op een andere plek binnen uw perceel.

Herplant niet mogelijk?

Is het niet mogelijk is om binnen uw perceel een nieuwe boom te planten? Dan legt de gemeente u een financiële herplantplicht op.

Voor bomen in particuliere tuinen geldt de waarde van de boom. Met een maximum van de kosten voor de aanplant van een nieuwe boom. Het bedrag komt in een fonds waaruit de gemeente de aanplant van nieuwe bomen betaalt.

Bestuursbesluit kappen en herplanten

Voor bepaalde projecten kan de gemeente een bestuursbesluit nemen over het kappen en herplanten van bomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor project- en ontwikkelingsplannen en gemeentelijke vervangingsprogramma's. Op het moment van kappen is dan geen aparte vergunning nodig, maar is een melding voldoende.

Tegen het bestuursbesluit kunt u bezwaar maken, tegen de melding niet. Vindt u dat een melding over het kappen van een boom niet klopt of onterecht is? Dan kunt u dit aanvechten. Dit doet u door een verzoek om handhaving of behoud van de boom te doen. De gemeente mag de boom tot 8 weken na de melding niet kappen. Dit is om iedereen voldoende de tijd te geven om een melding aan te vechten.

Kosten

Kosten 2023
Omgevingsvergunning voor de activiteit kappen€ 140,85
Kosten 2024
Omgevingsvergunning voor de activiteit kappen€ 140,85

Wetten en regels