Toegankelijkheidsverklaring

Een toegankelijke website is goed te lezen en te begrijpen voor alle bezoekers. Ook voor mensen met een visuele beperking. Toegankelijkheid is een wettelijke eis. Er gelden daarom functionele, technische en redactionele eisen voor websites van de overheid. 

Waarmerk Drempelvrij

De website van de gemeente Delft is onderzocht op digitale toegankelijkheid. Uit het onderzoek blijkt dat de website op alle geteste onderdelen voldoet aan de richtlijnen op niveau WCGA21-AA. De website delft.nl mag daarom sinds 18 juni 2021 het waarmerk 'Drempelvrij' dragen. Dit is een Nederlands kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

Aanpak om toegankelijkheid te waarborgen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te waarborgen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: De gemeente vraagt bezoekers van de website melding te doen van eventuele onvolkomenheden.

Probleem met de toegankelijkheid?

Ervaart u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem op de website? Laat het ons dan weten.

Pdf-bestanden

Wij bieden pdf-documenten zo toegankelijk mogelijk aan. Heeft u probleem met een ontoegankelijk pdf? Neem dan contact op via het contactformulier.