Taal op eigen kracht

Voor Delftse niet-commerciële organisatie die inwoners van Delft willen helpen met het verbeteren van de Nederlandse taal.

Wat is taal op eigen kracht?

Organisaties krijgen van de gemeente Delft volop de ruimte zélf taalprojecten te organiseren. “Taal op eigen kracht” noemen we dat. Niet-commerciële partijen zoals stichtingen en verenigingen bepalen zelf de vorm, inhoud en organisatie van het taalprogramma. De gemeente helpt waar het nodig is met advies en geld. 

Waarom taal op eigen kracht?

De gemeente stuurt op de eigen kracht van de burgers én de partners in de stad. Delftenaren moeten zoveel mogelijk zélf de regie op hun eigen leven hebben. En meedoen in de Delftse samenleving. Daarom werkt de gemeente steeds meer samen met zelforganisaties. 

Nederlands kunnen praten bepaalt voor een groot deel of je kan meedoen in de samenleving. Taalonderwijs is voor mensen die moeten inburgeren een belangrijk onderdeel van hun inburgeringstraject. Er zijn ook mensen die niet verplicht zijn in te burgeren maar wél uw Nederlandse taal willen verbeteren. Voor hen is Taal op eigen kracht.

Doe mee!

De gemeente nodigt Delftse niet-commerciële organisaties uit om Taal op eigen kracht te organiseren.

Programma

De organisatie die Taal op eigen kracht wil organiseren, bepaalt zelf het taalprogramma. De taalbehoefte van de deelnemers is daarbij het uitgangspunt. De gemeente stelt wel een aantal randvoorwaarden. Het programma moet bestaan uit spreken, lezen, schrijven en luisteren. Het is dus praktisch en vraaggericht taalonderwijs.

De deelnemers doen een begin- en eindtoets bij een onafhankelijk professional. De begintoets bepaalt het lesprogramma. De eindtoets geeft inzicht in het resultaat.

Het programma duurt 24 weken en de lessen zijn 2 keer per week 2 uur. De groep bestaat uit minimaal 20 personen. Een professionele docent geeft les.

Ondersteuning

De gemeente ondersteunt de organisaties die Taal op eigen kracht willen uitvoeren. Voldoet een organisatie aan alle voorwaarden? Dan is er een bedrag beschikbaar om het taalprogramma uit te  voeren.

Voorwaarden

De gemeente vindt het belangrijk dat Taal op eigen kracht een goede kwaliteit heeft. Daarom zijn er de volgende voorwaarden voor u als organisatie: 

  • U zorgt voor bevoegde docenten (NT-2 of taaldocenten) 
  • De docent kan maatwerkprogramma overleggen (volgens format offerte)
  • De lessen zijn twee keer per week, overdag, ’s avonds of in het weekend (totaal 4 uur per week) 
  • Er is minimaal een blok van 24 weken 
  • Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend
  • Per lesgroep zijn er minimaal 20 deelnemers 
  • U staat open voor aanmeldingen door andere instanties/organisatie/individuen
  • U zorgt voor lesruimte 
  • U dient vooraf een volledige offerte in (volgens format gemeente) 
  • U levert regelmatig verantwoordingsformulieren aan, over bijvoorbeeld presentie en evaluatie (volgens formats gemeente).

Taalhuis Delft

Wilt u de Nederlandse taal leren of verbeteren? Dan kunt u terecht bij Taalhuis Delft. Ook als u hulp nodig heeft met rekenen of digitale vaardigheden. U kunt binnenlopen zonder afspraak.

Adres DOK Voorhof
Duke Ellingtonstraat 203
Spreekuren Donderdag: 14.00 - 17.30 uur
Vrijdag: 14.00 - 17.30 uur
Telefoon 015 - 744 00 62 (bereikbaar tijdens spreekuren)
E-mail taalhuis@dok.info

Meedoen?

Wilt u Taal op eigen kracht organiseren? Neemt u dan contact op met de gemeente Delft.