Delftpas met korting

Heb je een laag inkomen en woon je in Delft? Dan kun de Delftpas gratis of met korting krijgen.

Pas voor € 5

Je betaalt € 5 als het gezamenlijk netto maandinkomen niet hoger is dan:

Doelgroep 2020
Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen € 1.654 
Alleenstaanden

€ 1.158 

AOW-uitkering, inclusief pensioen

Doelgroep 2020
Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen € 1.754  
Alleenstaanden € 1.294 

Zelfstandige, jaarinkomen

Doelgroep 2020
Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen € 21.999 
Alleenstaanden € 15.399 

Gratis pas

De Delftpas is gratis voor:

  • kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een € 5 pas hebben
  • kinderen tot 18 jaar die in een Delfts pleeggezin of gezinsvervangend thuis wonen. (alleen op afspraak). Neem een kopie van het pleegzorgcontract mee. En een foto als het kind niet meekomt naar de afspraak.
  • statushouders die in 2019 in Delft zijn komen wonen. Neem contact op met Delft voor Elkaar.

Aanvragen

Heb je geen uitkering maar wel een laag inkomen? Dan kun je de pas voor € 5 alleen kopen bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak en neem mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een salarisstrook of bankafschrift met het inkomen van u allebei (niet ouder dan 2 maanden)
  • Kopie jaarrekening 2019 als u zelfstandig bent

Heb je wel een uitkering? Dan kun je de pas online kopen. Of bij de volgende verkooppunten:

  • Gemeente Delft, Stationsplein 1 (alleen op afspraak)
  • DOK, Vesteplein 100
  • DOK, Duke Ellingtonstraat 203

Neem een legitimatiebewijs mee. Een pasfoto is niet nodig. Behalve als je de pas voor iemand anders aanvraagt. Bij DOK kun je alleen pinnen.

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Op de gratis pas kan de gemeente een tegemoetkoming in de schoolkosten storten. Met dit geld kan je school- en gymspullen kopen. En een deel van de ouderbijdrage voor school betalen.

Uw mening
Uw mening