Delftpas met korting

Heb je een laag inkomen? En woon je in Delft? Dan kun je de Delftpas gratis of met korting krijgen.

Pas voor € 5

Je betaalt € 5 als het gezamenlijk netto maandinkomen niet hoger is dan:

Doelgroep 2021
Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen € 1.690 
Alleenstaanden € 1.183

AOW-uitkering, inclusief pensioen

Doelgroep 2021
Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen € 1.783
Alleenstaanden € 1.316

Zelfstandige, jaarinkomen

Doelgroep 2021
Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen € 22.483 
Alleenstaanden € 15.738 

Gratis pas

De Delftpas is gratis voor:

  • kinderen tot 18 jaar waarvan de ouders een € 5 pas hebben
  • kinderen tot 18 jaar die in een Delfts pleeggezin of gezinsvervangend thuis wonen. (alleen op afspraak). Neem een kopie van het pleegzorgcontract mee. En een foto als het kind niet meekomt naar de afspraak.
  • statushouders die in 2020 in Delft zijn komen wonen. Neem contact op met Delft voor Elkaar.

Aanvragen

Heb je geen uitkering maar wel een laag inkomen? Dan kun je de pas voor € 5 alleen kopen bij de gemeente. Maak een afspraak voordat u langskomt. Neem bij de afspraak mee:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Salarisstrook of bankafschrift met het inkomen van u allebei (niet ouder dan 2 maanden)
  • Kopie jaarrekening 2020 als u zelfstandige bent

Heb je wel een uitkering? Dan kun je de pas online kopen. Dit doe je op de website van de Rotterdampas. Of bij de volgende verkooppunten:

  • Gemeente Delft, Stationsplein 1 (alleen op afspraak)
  • DOK, Vesteplein 100 
  • DOK, Duke Ellingtonstraat 203 

Neem een legitimatiebewijs mee. Een pasfoto is niet nodig. Behalve als je de pas voor iemand anders aanvraagt. Bij DOK kun je alleen pinnen.

Tegemoetkoming in de schoolkosten

Op de gratis pas kan de gemeente een tegemoetkoming in de schoolkosten storten. Met dit geld kan je school- en gymspullen kopen. En een deel van de ouderbijdrage voor school betalen.