Warmtenet

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer. Alle energie komt dan van duurzame bronnen. Zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte.

Aardgas vervangen

Ruim 90% van de gebouwen in het land heeft nog een aansluiting op aardgas. Al deze gebouwen gaan we de komende jaren anders verwarmen. Van minder aardgas naar uiteindelijk aardgasvrij. Er zijn verschillende manieren om aardgas te vervangen. Een van die manieren is via een warmtenet.

Warmtenet

Een warmtenet levert warm water aan gebouwen via leidingen onder de grond. Bewoners kunnen dit warme water gebruiken voor het verwarmen van hun huizen. En ook voor warm water in de keuken en badkamer. Het warme water vervangt zo voor een deel het aardgas. De video van 'Energie in het kort' laat zien hoe een warmtenet werkt.

Video Waarom een warmtenet?

Duuzame warmte uit Delft

In Delft zit warmte in de ondergrond, ook wel aardwarmte of geothermie genoemd. Deze duurzame warmte komt uit de aardwarmtebron bij de TU Delft. Hiermee kan Delft de TU Delft Campus, bedrijven en huizen in de wijken Voorhof en Buitenhof duurzaam verwarmen. 

Fase 1 huurwoningen

De woningcorporaties DUWO, Stedelink, Vidomes en Woonbron willen dat huurders nog lang prettig in Voorhof en Buitenhof kunnen wonen. In een goed en duurzaam verwarmd huis. Hiervoor komt in Voorhof en Buitenhof waarschijnlijk een warmtenet. Met dit systeem kunnen we huizen in Voorhof en Buitenhof duurzaam verwarmen. 

De woningcorporaties DUWO, Stedelink, Vidomes en Woonbron en de gemeente werken samen met het warmtenetwerkbedrijf NetVerder en warmteleverancier InWarmte aan de ontwikkeling van dit nieuwe warmtenet. Hiermee gaan we veel minder aardgas gaan gebruiken dan nu. 

Stand van zaken

In het voorjaar van 2024 nemen betrokken partijen een definitief besluit over dit warmtenet. Als het warmtenet er komt, krijgen de huurwoningen binnen 2 tot 3 jaar warmte via dit warmtenet. 

Fase 2 woningeigenaren

Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om ook de overige woningen en andere gebouwen van Voorhof en Buitenhof op het warmtenet aan te sluiten. Alle woningeigenaren worden hierbij betrokken door een vragenlijst in te vullen.  

Warmteplan Delft

De gemeente heeft onderzocht in welke wijken en buurten een warmtenet goed mogelijk is. Dit staat in het Delftse warmteplan. In dit plan staat voor elke wijk en buurt in Delft wat de beste alternatieven zijn voor aardgas. Eind 2021 heeft de gemeenteraad het plan vastgesteld. De Multatulibuurt is de eerste buurt waarvoor de gemeente een warmte-uitvoeringsplan maakt.

Fonds Delft 2040

De gemeente stelt een lening beschikbaar voor een deel van de kosten van het warmtenet. De gemeenteraad heeft hiervoor geld gereserveerd uit het Fonds Delft 2040. Op 16 december 2021 ging de gemeenteraad daarmee akkoord.