Warmtenet

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer. Alle energie komt dan van duurzame bronnen. Zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte.

Aardgas vervangen

Ruim 90% van de gebouwen in het land heeft nog een aansluiting op aardgas. Al deze gebouwen gaan we de komende jaren anders verwarmen. Van minder aardgas naar uiteindelijk aardgasvrij. Er zijn verschillende manieren om aardgas te vervangen. Een van die manieren is via een warmtenet.

Warmtenet

Een warmtenet levert warm water aan gebouwen via leidingen onder de grond. Bewoners kunnen dit warme water gebruiken voor het verwarmen van hun huizen. En ook voor warm water in de keuken en badkamer. Het warme water vervangt zo voor een deel het aardgas. De video van 'Energie in het kort' laat zien hoe een warmtenet werkt.

Video Waarom een warmtenet?

Warmtenet in Delft

Eerst komt er een warmtenet in de wijken Voorhof en Buitenhof en de campus van de TU Delft. Het warme water komt uit duurzame bronnen:

  • We beginnen met het gebruiken van warmte uit de aarde (geothermie).
  • Als het warmtenet groter wordt, komt hier mogelijk restwarmte uit de Rotterdamse haven bij.

Warmte uit de aarde

De bedrijven Aardyn en Shell werken samen aan een bron voor aardwarmte. De bron komt aan de Rotterdamseweg op de campus van de TU Delft. Naast de bestaande energiecentrale. Het doel is om onderzoek te doen naar aardwarmte. En het warme water te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen op de campus en in de stad.

Restwarmte uit de haven

De Gasunie legt WarmtelinQ aan. Dit is een leiding onder de grond met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Met deze restwarmte is het mogelijk om huizen en bedrijven te verwarmen. Ook de gemeente Den Haag gaat gebruikmaken van WarmtelinQ.

Wanneer komt het warmtenet?

De gemeente heeft onderzocht in welke wijken en buurten een warmtenet goed mogelijk is. Dit staat in het Delftse warmteplan. In dit plan staat voor elke wijk en buurt in Delft wat de beste alternatieven zijn voor aardgas. Eind 2021 heeft de gemeenteraad het plan vastgesteld.

NetVerder (dochter van STEDIN) is nu bezig met een ontwerp. Dit is een ontwerp voor het eerste deel van een warmtenet in Voorhof, Buitenhof en de campus van de TU Delft. Daarbij krijgen gebouwen van woningcorporaties en de TU Delft een aansluiting op het warmtenet.

De woningcorporaties, NetVerder en GTD hebben een nieuwe warmteleverancier voor het Open Warmtenet Delft gevonden. Dit is InWarmte.

Naar verwachting nemen de betrokken partijen eind 2023 een definitief besluit om het net aan te leggen. De gemeente zal samen met de wijkbewoners een plan ontwikkelen om ook de overige huizen in Voorhof en Buitenhof op dit warmtenet aan te sluiten. De Multatulibuurt is de eerste buurt waarvoor de gemeente een warmte-uitvoeringsplan maakt.

Fonds Delft 2040

De gemeente stelt een lening beschikbaar voor een deel van de kosten van het warmtenet. De gemeenteraad heeft hiervoor geld gereserveerd uit het Fonds Delft 2040. Op 16 december 2021 ging de raad daarmee akkoord.