Gebiedsvisie

Een gebiedsvisie is om maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren. Een gebiedsvisie vormt een globaal kader voor de ontwikkeling van een gebied of zone. Een gebiedsvisie kan de uitgangspunten formuleren voor een later op te stellen bestemmingsplan.

Procedure

  • De gemeente stelt een concept gebiedsvisie op en bespreekt dit met belanghebbenden.
  • Op de concept gebiedsvisie kunt u tijdens de inzagetermijn een reactie geven.
  • De gemeente beantwoordt de reacties in een nota Inspraak en Overleg.
  • De gemeente past de concept gebiedsvisie indien nodig aan tot een gebiedsvisie.
  • De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt de gebiedsvisie en de nota.
  • De gemeenteraad stelt de gebiedsvisie vast.

Gebiedsvisies

Een reactie op deze visies is niet mogelijk. Wel kunt u vragen stellen via het contactformulier.

Uw mening
Uw mening