Wijzigingsplannen

Het wijzigen van een bestemmingsplan kan alleen als in het plan staat dat dit mogelijk is. Zoals bij onvoorziene gebeurtenissen. Of bij nieuwe initiatieven binnen het bestemmingsplan. Verder kunnen er alleen wijzigingen plaatsvinden binnen de voorwaarden van het plan.

Procedure

De procedure is gelijk aan de procedure van een bestemmingsplan. Het college neemt het besluit.

Wijzigingsplannen

Inzien

Op de pagina Plannen ter inzage ziet u de wijzigingsplannen die ter inzage liggen. En waarop u kunt reageren.

Uw mening
Uw mening