Ontwerpbestemmingsplan

Na de voorbereidingsfase maakt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan. Hierbij onderzoekt de gemeente of de plannen haalbaar en betaalbaar zijn. Ook vindt er overleg plaats met provinciale diensten en andere overheidsinstellingen.

Inzien en reageren

Op de pagina Plannen ter inzage ziet u de ontwerpbestemmingsplannen. De plannen kunt u 6 weken lang inzien. En er uw reactie op geven. Dit heet een zienswijze indienen. U laat dan weten wat u van het plan vindt. Heeft u gereageerd? Dan krijgt u een nota waarin de gemeente alle reacties heeft samengevat en beantwoord.

Vaststellen

Zijn de ingediende reacties mogelijk en gewenst? Dan past de gemeente het plan aan. Daarna stelt de gemeenteraad het plan vast.

Uw mening
Uw mening