Vaststellen bestemmingsplan

De gemeenteraad behandelt het ontwerpbestemmingsplan. Heeft u gereageerd op het plan? Dan kunt u deze tijdens de raadsvergadering uw reactie toelichten. Daarna stelt de gemeenteraad het plan vast. De vastgestelde plannen kunt u 6 weken lang inzien.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens deze 6 weken in beroep gaan. Dit doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep instellen kan alleen als u tijdens de ontwerpfase een reactie (zienswijze) heeft ingediend. Heeft u geen reactie ingediend? Dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht op het ontwerpbestemmingsplan.

In werking

Zijn er tijdens de inzagetermijn van 6 weken geen beroepsschriften? Dan is het bestemmingsplan onherroepelijk en treedt het in werking. Heeft iemand een beroepschrift ingediend? Dan treedt het plan ook in werking. Tot de uitspraak van de rechter is het plan dan nog wel herroepelijk.

Voorlopige voorziening

Heeft u een beroepschrift ingediend? En wilt u niet dat het plan al in werking treedt? Vraag dan een voorlopige voorziening aan. Dit doet u bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als de voorzitter uw verzoek toekent, treedt het plan niet in werking. Dit tot de rechter een uitspraak heeft gedaan.

Uw mening
Uw mening