Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase kondigt de gemeente een nieuw bestemmingsplan aan.

Actualiseren

Gemeenten moeten zorgen voor actuele bestemmingsplannen. Dat staat in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Elke 10 jaar moet de gemeente een bestemmingsplan herzien. Ook kan het gebeuren dat er door bepaalde ontwikkelingen een nieuw bestemmingsplan nodig is. Of dat de gemeente in een gebied ongewenste ontwikkelingen wil tegengaan.

Bestemmingsplan voorbereiden

In de voorbereidingsfase maakt de gemeente bekend dat ze aan een nieuw bestemmingsplan gaat werken. Vaak is er overleg met bewoners, bedrijven en wijkplatforms in het plangebied. Deze fase is vooral om te bekijken wat de wensen en ideeën zijn. Na de voorbereiding maakt de gemeente een ontwerpbestemmingsplan.

Plannen in voorbereiding

Op de pagina Plannen ter inzage ziet u de bestemmingsplannen in voorbereiding. In deze fase kunt u nog geen plan inzien. Ook kunt u nog niet reageren. De bekendmaking is alleen om u zo vroeg mogelijk te informeren.

Uw mening
Uw mening