Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp voor het Prinsenhof is klaar. Belangrijkste uitgangspunt: het maken van een aantrekkelijk en eigentijds museum voor iedereen. Met versterking van het monumentale karakter.

In het ontwerp wordt het museum beter toegankelijk, duurzaam en krijgt het een nieuwe entree. Luiken gaan open en er komt meer daglicht binnen. Zodat bezoekers beter zicht krijgen op het monument en de stad.

Kracht van het monument

Het ontwerpteam heeft geprobeerd om in het voorlopig ontwerp optimaal gebruik te maken van de kracht van het monument. Het museum opent zich naar buiten, onder andere aan de Oude Delft. Ook op andere plekken gaan de luiken open en de schotten weg. 

In het voorgestelde ontwerp krijgt het museum een nieuwe, centrale entree in de Prinsentuin. Dit is in lijn met de toekomstvisie. Met deze nieuwe toegang zien de bezoekers het monumentale complex veel beter dan nu. U komt binnen in het hart van het complex. 

Beter toegankelijk

Het museum is straks veel beter toegankelijk, ook voor mensen met een fysieke beperking. In de binnentuin komt tegen de gevel een trappenhuis met lift. Die verbindt alle verdiepingen in het gebouw. Hellingbanen overbruggen de overige kleine niveauverschillen.

Links van de nieuwe entree, in de Prinsentuin, wordt de twintigste-eeuwse verbindingsgang afgebroken en opnieuw opgebouwd. Deels met hergebruik van de oude materialen. Dit is nodig om de huidige niveauverschillen op te heffen.

In het verlengde hiervan, aan de Prinsentuin, komt het museumcafé met terras, met zicht op de tuin. Het wordt een mooie plek waar Delftenaren en andere bezoekers kunnen genieten van de tuin. En van dit prachtige monument, ook zonder het museum te bezoeken.

Beter klimaat

Onderdeel van het plan is het verbeteren van het binnenklimaat. De tentoonstellingsruimten krijgen een hoogwaardig museumklimaat. De overige ruimten krijgen een goed verblijfsklimaat. Het verbeterde binnenklimaat garandeert in de toekomst tentoonstellingen met bruiklenen van hoge kwaliteit.

Duurzaam

Een ander belangrijk onderdeel is de verbeterde duurzaamheid. Het monumentale complex krijgt waar mogelijk isolatie. De installaties worden duurzamer en energie komt van duurzame bronnen. Zo wordt het gebouw gasloos en komen er warmtepompen. Materialen die bij de verbouwing vrijkomen, worden zoveel mogelijkheid hergebruikt.

Terughoudend met ingrepen 

Het ontwerpteam is in hun plan terughoudend met ingrepen. Ingrepen gebeuren met respect voor het monument. En alleen als die echt nodig zijn voor de toegankelijkheid en het goed functioneren van het museum. 

Noodzakelijke ingrepen in het monument gebeuren zo veel mogelijk in de 20e-eeuwse, meest nieuwe tijdslaag. Zo blijven de oudere tijdslagen en het historische karakter van het monument behouden.

Landschapsarchitect

Het voorlopig ontwerp beperkt zich nu nog tot het monument met daarin het museum. Eind 2022 sluit de landschapsarchitect aan bij het ontwerpteam. Die gaat begin 2023 van start met het voorlopig ontwerp voor de Prinsentuin en de binnentuin.

Directe omwonenden, betrokkenen en belangenorganisaties kunnen meedenken over de herinrichting van de Prinsentuin. Begin 2023 volgt hier meer informatie over.

Zie ook

Uw mening
Uw mening